Onze Juffers bestaan 100 jaar

“100 jaar juffersafdeling”

Wie dacht dat onze turnkring in haar lange geschiedenis steeds vrouwelijke leden heeft gehad, moet dat idee nu toch even bijstellen.

Toen eind september 1897 “negen kloeke mannen” Kracht en Geduld oprichtten, was de club enkel toegankelijk voor mannelijke turners. 24 jaar lang zou dat ook zo blijven. Op de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen waren al heel wat vrouwelijke sporters te zien in verschillende sporten. In de Vlaamse turnsport bleef men niet achter en hier en daar verschenen de eerste afdelingen of clubs voor gymnastes. In Kracht en Geduld – toen nog aangesloten bij de Katholieke Turnbond – was eerst nog wat aarzeling bij de geestelijke overheid. Maar toen andere, concurrerende kringen de stap zetten, ging ook bij KG het licht op groen.

Eindelijk ook girl-power binnen KG

In de bestuursvergadering van 6 juni 1921 werd officieel beslist om een juffersafdeling te stichten. Die bestond uit twee groepen, nl. de ‘leerlingen’, meisjes van 10 tot 15 jaar, en de ‘volwassenen’, jongedames van 15 en ouder. Bij aanvang telde de hele afdeling 30 leden, maar tegen het einde van het jaar waren dat er al 100 meer.

De lessen bestonden enkel uit statische, gedisciplineerde groepsgymnastiek. Het zou niet lang meer duren of de juffersafdeling zou aantalgewijs groter worden dan de jongens- en mannenafdeling. In de turnlessen ging meer en meer aandacht naar ritmiek en bewegen op muziek. De choreografische dansballetten in de jaren ’20 en ’30 kenden grote successen en deden de afdeling verder groeien en bloeien.

 

Deze zondag (6 juni), 100 jaar later, is voor onze club uiteraard een heel belangrijke verjaardag.

Proficiat, dames!