Samen met jou?

Hieronder vind je de missie en visie van Kracht en Geduld. Geen eenvoudige opdracht, maar wel ééntje waar we met deze club al meer dan 120 jaar werk van maken. Veel vrijwilligers hebben zich de voorbije decennia ingezet om dit elke dag waar te maken. Met een bloeiende club als resultaat.

 

Voor een club als KG is het belangrijk om te blijven dromen. In het verleden zijn heel wat dromen werkelijkheid geworden. Maar onze lijst met dromen is nog niet volledig afgevinkt… Heb jij zin om samen met ons jouw schouders onder dit mooi verhaal te zetten? Contacteer dan één van de bestuursleden en we bekijken samen wat jij voor de club kan betekenen.

We kijken ernaar uit om samen met jou Kracht en Geduld nog beter te maken!

Bestuursploeg

Sport Comité

Aanspreekpunten

Accommodatie

Eigen turnhal

Klein-Hulststraat 124 9100 Sint-Niklaas
03/777.66.34

4 eigen turnzalen en dansstudio’s
kleedkamers met douches
gezellige clubbar en ruime parking

Sporthal de Witte Molen

Azalealaan 29 9100 Sint-Niklaas
03/776.27.79

externe turnhal voor selectiegroepen, juniors, turners en tumbling

Sporthal de Heilige Familie

Collegestraat 9100 Sint-Niklaas
03/777.66.34

externe sporthal voor ropeskipping-selectie

KG wil een betrouwbaar baken zijn in het sportmidden van Sint-Niklaas. Zij wil garant staan voor kwalitatieve lessen in gymnastische en dansante disciplines.

 

Deze lessen hebben tot doel de motorische capaciteiten en de fysieke vaardigheden van jongeren te ontwikkelen en die van volwassenen en ouderen in stand te houden.

Voor jongeren voorziet KG zowel een recreatief, als een competitief aanbod.


KG zet in op een sterk verenigingsleven, waarin de leden een aangename vrijetijdsbesteding vinden en een hechte sociale interactie ervaren.

Het lesprogramma wordt samengesteld in functie van een maximale spreiding over zo veel mogelijk leeftijdscategorieën, met een evenwaardig aanbod voor beide geslachten en een bijzondere aandacht voor zowel jongeren met een uitgesproken gymnastisch of dansant talent, als leden met een beperking.

 

Het gediversifieerde disciplineaanbod en de inrichting van niveaugroepen moet drop out van leden maximaal voorkomen. Aan financieel zwakke personen worden tegemoetkomingen in de lidgelden aangereikt, door aanvaarding van de stedelijk kansenpas en het vrijetijdsattest van het OCMW.

 

Jongeren die over het nodige talent beschikken en voldoende gemotiveerd zijn, worden opgeleid in functie van deelname aan wedstrijdgymnastiek, -rope skipping en -dans. Waar nodig gaat KG daarbij samenwerkingsverbanden aan met andere clubs.

Lesgevers krijgen de kans en worden aangemoedigd om zich regelmatig bij te scholen. Disciplinecoördinatoren moeten de didactische kwaliteit bewaken en de communicatie met het bestuur verzorgen.

 

De sociale component van het verenigingsleven krijgt gestalte door inspraak en inbreng van elk lid, dat wenst een bijdrage te leveren. KG voorziet daartoe in aangepaste ontmoetingsruimten in haar accommodatie en in een attractief aanbod van eigen activiteiten.

 

KG besteedt een permanente zorg aan de terbeschikkingstelling van kwalitatieve infrastructuur en uitrusting.Naar buiten onderhoudt de club een actieve en open relatie met andere actoren in de sportieve vrijetijdsbesteding. De interne en externe communicatie worden specifiek verzorgd door middel van ad valvas berichten, een nieuwsbrief, website, facebook-pagina, persmededelingen en dergelijke meer.

Sponsors

Waasland Drinks
Vitas Groep – KBC
Kopie-Express
Regina Paola
Delhaize
Uw bedrijf als sponsor?
Dat kan!
contacteer ons

Partners

GYMFED

Sport-Vlaanderen