Herorganisering na wijziging maatregelen

U heeft het mogelijks via de media al gehoord, er zijn nieuwe corona-maatregelen voor de sportsector. Voor Kracht en Geduld betekent dit concreet dat er vanaf maandag 1 februari tot en met zaterdag 6 februari geen lessen zullen doorgaan. De lessen van deze week (tot en met zaterdag 30 januari) gaan dus wel nog door (voor alle groepen onder de 13 jaar).

Herorganiseren in kader van kleinere bubbels van 10

We willen van de week van 1 februari gebruiken om onze werking voor leden onder de 13 jaar te herorganiseren en aan te passen aan de beperkte bubbels van 10 personen. Ondanks de verplichting om de bubbels te verkleinen, willen onze vrijwilligers er dus nog alles aan doen om te kunnen blijven dansen, springen en turnen.

Uw input is van belang voor ons

(Deadline: zaterdag 30 januari)

Dat kan echter niet zomaar, we hebben uw input nodig. De overheid verplicht kinderen onder de 13 jaar om te kiezen tussen één hobby, wij zouden graag weten of na deze verplichting uw kind nog naar een les van Kracht en Geduld zou komen. Dat kan door de korte vragenlijst in te vullen via deze link (deadline verstreken, bedankt voor jullie reacties!).

Enkel met uw input krijgen we een goed overzicht van hoeveel kinderen er per groep nog zouden komen en hoe we ons hiernaar kunnen organiseren. Mogen we u daarom vragen om het formulier ten laatste zaterdag 30 januari in te vullen als uw kind van jonger dan 13 bij ons sport?

Bedankt voor jullie begrip en medewerking!

Het KG bestuur