Laat van je horen!

Beslis mee over de richting van onze club!

Ben je een KG’er in hart en nieren? En wil je meer zicht krijgen op de ‘interne keuken’ van onze club en er mee over beslissen? Dan kun je je vanaf nu kandidaat stellen voor de algemene vergadering van onze vzw.
De algemene vergadering komt één à twee keer per jaar samen en keurt de inhoudelijke en financiële werking van de club goed. Bovendien mag jij mee bepalen wie de bestuurders (zoals voorzitter, penningmeester, secretaris, … ) worden voor de komende vier jaar.

 

Maak deel uit van onze algemene vergadering

Als jij interesse hebt en je bent ouder dan 18 jaar, vul dan het bijgevoegde formulier in en bezorg het voor 13 september aan onze secretaris via mail of via de postbus aan ‘het hek van KG’. Omstreeks eind september verneem je of je al dan niet geselecteerd bent.

 

Hopelijk tot binnenkort!