Vroegtijdige stopzetting van alle lessen

Beste ouders en leden,

 

Met pijn in het hart hebben we beslist om ons seizoen 2019 – 2020 vroegtijdig stop te zetten. Dat betekent dat we geen lessen meer organiseren tot en met 30 juni 2020.

 

We hebben alle mogelijkheden voor een eventuele heropstart van de lessen uitvoerig besproken en geanalyseerd alvorens deze beslissing te nemen. Ondanks de versoepelde maatregelen waren er toch te veel organisatorische beperkingen om onze lessen kwalitatief te hervatten. We vinden de garantie van kwaliteit van onze lessen heel belangrijk en twijfelen er niet aan dat u dat ook vindt.

 

Zoals u misschien weet, is er in de versoepeling van de maatregelen door de overheid wel ruimte gelaten voor zogenaamde privé-initiatieven waarbij groepen onder begeleiding van een persoon in openlucht kunnen sporten. Indien iemand u (of uw kinderen) met dit voorstel benadert, wil dat zeggen dat het om een privé-initiatief van de betrokken persoon gaat. Dergelijke initiatieven vallen niet onder de noemer ‘Kracht en Geduld’ waardoor u tijdens die initiatieven niet verzekerd bent door onze clubverzekering.

 

Uitzondering: selectieproeven voor wedstrijdteams

De enige uitzondering die we op de stopzetting van alles lessen maken, is voor de leden van een wedstrijdteam. Leden uit een wedstrijdteam zullen vanuit hun discipline nog aanvullend gecontacteerd worden door hun trainer(s) in verband met scouting, selecties of audities voor volgend seizoen. Op die manier willen we garanderen dat elk huidig lid zicht heeft op de mogelijkheden voor volgend seizoen. Maar ook voor de wedstrijdteams zullen dus geen ‘gewone trainingen’ georganiseerd worden en gaat het om een eenmalige activiteit.

 

Aanbod volgend seizoen midden juni online

Om toch met een positieve noot te kunnen eindigen, delen we graag mee dat ons aanbod voor seizoen 2020 – 2021 vanaf midden juni online komt. Uiteraard onder het grootste voorbehoud van wat er in die periode kan en niet kan in het kader van de corona-maatregelen. Verdere praktische informatie zal in de loop van de volgende maanden volgen.

We hopen op jullie begrip te kunnen rekenen en kijken ernaar uit om jullie volgend seizoen opnieuw te mogen verwelkomen.

 

Sportieve groet,
Het KG-bestuur